τετυφλωμέναι

τετυφλωμέναι
τυφλόω
blind
perf part mp fem nom/voc pl
τετυφλωμένᾱͅ , τυφλόω
blind
perf part mp fem dat sg (doric aeolic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • COLUMBA Allectatrix — memoratur Suidae, ubi illam παλευτρίαν vocat. Nempe columba adeo simplex est, ut retia non evitet neque laqueos sibi paratos, cum se demittit ad cibum: non tamen omnis, sed quae allectatrici assider, unde ἠμένη πελειὰς, sedens columba Proverb.… …   Hofmann J. Lexicon universale

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”